Mandarin(P): huáng
Mandarin(Z): ㄏㄨㄤˊ
Korean(Eum): 황 [hwang]
Korean(H/E): 봉황새 황
Japanese(On): こう, おう [kou, ou]
Japanese(Kun): おおとり [ootori]
Cantonese: wong4
Vietnamese: hoàng
Hist. Tang: *huɑng, huɑng
------------------------------------------------------------
Definition: female phoenix
------------------------------------------------------------
Rad.-Add. str. Index: [16.9]
Total strokes: 11
Radical:
Frequency: 2
------------------------------------------------------------
Unicode: U+51F0
Big Five: B0C4
GB 2312: 2743
JIS X 0208-1990: 4964
KSC 5601-1989: 9237
Cangjie: HNHAG
Four-corner Code: 7721.0
------------------------------------------------------------
Hanyu Da Zidian: 10278.100
Kang Xi: 0134.270
CiHai: 171.105
Morohashi: 01784
Dae Jaweon: 0300.130

Chinese-English-Asian dictionary. 2013.

Look at other dictionaries:

 • — huáng ㄏㄨㄤˊ 〔《廣韻》胡光切, 平唐, 匣。 〕 古代傳說中的鳥名, 雄的叫鳳, 雌的叫凰, 統稱鳳凰。 唐 杜甫 《客居》詩: “鳳隨其凰去, 籬雀暮喧繁。” 郭沫若 《女神‧鳳凰涅槃》: “啊啊!哀哀的鳳凰!鳳起舞, 低昂!凰唱歌, 悲壯。”參見“ ”。 …   Big Chineese Encyclopedy

 • — huáng 中国古代传说中的鸟名, 雄的叫 凤 , 雌的叫 凰 [female phoenix]。 如: 凤求凰 …   Advanced Chinese dictionary

 • — 拼音: huang2 解释: 见“凤凰”条。 …   Taiwan national language dictionary

 • — 拼音:huang2 見“鳳凰”條。 …   Taiwan traditional national language dictionary

 • — 【황】 봉황새 (암컷) ?부 9획 (총11획) [n] female phoenix; a legendary bird in Chinese mythology オウ·おおとり 鳳凰 (봉황) 고대 중국에서 상서로운 새로 여기던 상상의 새. 머리는 뱀, 턱은 제비, 등은 거북, 꼬리는 물고기 모양이며, 깃에는 오색의 무늬가 있다고 함. 봉조 (鳳鳥) …   Hanja (Korean Hanzi) dictionary

 • — huáng (1) ㄏㄨㄤˊ (2) 〔凤~〕见 (3) 凤 。 (4) 郑码: QDNC, U: 51F0, GBK: BBCB (5) 笔画数: 11, 部首: 几, 笔顺编号: 35325111121 …   International standard chinese characters dictionary

 • — 황 봉황새 11 strokes 튼입구+날일+임금왕+흰백 …   Korean dictionary

 • 凰鸞 — (凰鸞, 凰鸾) 鳳凰和鸞鳥, 比喻女樂。 清 孫枝蔚 《延令書懷二十二韻》: “ 東山 攜粉黛, 絳帳列凰鸞。” …   Big Chineese Encyclopedy

 • 凰鸾 — (凰鸞, 凰鸾) 鳳凰和鸞鳥, 比喻女樂。 清 孫枝蔚 《延令書懷二十二韻》: “ 東山 攜粉黛, 絳帳列凰鸞。” …   Big Chineese Encyclopedy

 • 鳳凰臺 — (鳳凰臺, 凤凰台) 1.古臺名。 在今 江蘇省 南京市 南面。 唐 李白 《登金陵鳳凰臺》詩: “ 鳳凰臺 上鳳凰遊, 鳳去臺空 江 自流。” 王琦 注: “《江南通志》: 鳳凰臺 , 在 江寧 府城內之西南隅, 猶有陂陀, 尚可登覽。 宋 元嘉 十六年, 有三鳥翔集山間, 文彩五色, 狀如孔雀, 音聲諧和, 眾鳥群附, 時人謂之鳳凰。 起臺于山, 謂之 鳳凰臺 。 山曰 鳳臺山 , 里曰 鳳凰里 。” 宋 劉過 《題潤州多景樓》詩: “一朝放浪 金陵 去, 鳳凰臺 上望 長安 。”… …   Big Chineese Encyclopedy

 • 凤凰台 — (鳳凰臺, 凤凰台) 1.古臺名。 在今 江蘇省 南京市 南面。 唐 李白 《登金陵鳳凰臺》詩: “ 鳳凰臺 上鳳凰遊, 鳳去臺空 江 自流。” 王琦 注: “《江南通志》: 鳳凰臺 , 在 江寧 府城內之西南隅, 猶有陂陀, 尚可登覽。 宋 元嘉 十六年, 有三鳥翔集山間, 文彩五色, 狀如孔雀, 音聲諧和, 眾鳥群附, 時人謂之鳳凰。 起臺于山, 謂之 鳳凰臺 。 山曰 鳳臺山 , 里曰 鳳凰里 。” 宋 劉過 《題潤州多景樓》詩: “一朝放浪 金陵 去, 鳳凰臺 上望 長安 。”… …   Big Chineese Encyclopedy

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.